Proč děti fascinuje Parkour?

Na první pohled vypadá velice efektně a jeho provozování nestojí žádné peníze. Potřebujete jen své tělo a vystačíte si kdekoliv ve městě či na sídlišti. Často jsou při parkouru provozovány na první pohled nebezpečné kousky, při kterých by se mohli netrénovaní lidé těžce zranit.

Postupným tréninkem však poznáváme své tělo, dokážeme správně odhadovat naše možnosti, rozvíjíme se a získáváme tím dovednosti pro dělání věcí, které jsou pro laika jednoduše nemožné.

Získáváme zkušenosti, díky nimž můžeme relativně bezpečně skákat nejen u země, ale i ve výškách, kde se musíme spolehnout jen sami na sebe. Tam, kde nejsou žádná zábradlí a jištění pak pociťujeme svobodu, kdy nejsme ničím omezováni, jsme tady a teď, zodpovědni jen sami za sebe.Sestřih parkourových triků od těch nejlepších,
aneb, jaké jaká videa sjíždějí děti na youtubeCo je to Parkour?

Umění pohybu jako druh svobody a sebevyjádření. Trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích uměl sebejistě pohybovat i rozhodovat. Základem je schopnost efektivně překonávat překážky. A to jak vně ve fyzickém světě, tak i uvnitř sebe. Koordinovat své pohyby, předvídat, chápat možnosti svého těla i mysli a pracovat na jejich zlepšování.

To vše co největší bezpečnou rychlostí, s co nejvyšší efektivitou i sebejistotou a s co nejmenší spotřebou energie. Jedná se o vlastní cestu každého jednotlivce za zlepšováním své fyzické i psychické stránky. Parkour lze proto chápat i jako životní styl.


Sestřih parkourových triků od těch nejlepších,
aneb, jaké jaká videa sjíždějí děti na youtubeJak to celé vzniklo?

Techniky parkouru byly v počátcích (1998) inspirovány vojenským výcvikem a bojovými uměními. Za zakladatele se považuje francouz David Belle a skupina Yamakasi. Cílem byla schopnost rychlého a účinného pohybu přes překážky, bez akrobatických kousků a parádiček, zpravidla v městském prostředí. Člověk, který se takto věnuje parkouru bývá označován jako Traceur.

Později někteří členové skupiny rozšířili pojetí parkouru o chápání pohybu jako způsobu umění a přidali prvky z gymnastiky, akrobacie a freestyle. Hlavní myšlenkou je pocit naprosté volnosti, kdy využíváme své tělo jako umělecký nástroj pro libovolné pohyby, zaměřené na krásu i efekt. Tato odnož parkouru dostala jméno Freerunning a člověk, který jí provozuje bývá označován jako Freerunner.A jak je to dnes

Většina traceurů nebo freerunnerů provozuje jak parkour, tak freerun zároveň. Nerozlišuje jednotlivé oblasti. Dnešní filozofie parkouru ani nelpí na definicích, protože když skáčete a lezete, nepotřebujete vědět jak se jmenuje to, co právě děláte. Prostě se pohybujete jak chcete, podle toho co umíte a co vás baví. Každý si tak vytvoří ve své podstatě vlastní styl.


Děti, Parkour a příroda

Příroda je ten nejlepší lékař a pohyb v přírodě je pro člověka to nejpřirozenější. Děti sice často nerady chodí, ale o to raději lezou na vše možné, skákají, šplhají, překonávají omezení - a zcela přirozeně tak vlastně inklinují k Parkouru. Obzvlášť pokud mají inspiraci z YouTube, kde je v současné době parkour prostě in.

Původně byl parkour sportem do města a sídliště, lze ho ovšem provozovat i v přírodě. Kameny, kmeny, pařezy, skály, zdi, zříceniny, to vše mohou být překážky, které se učíme zdolat a poradit si jak na ně.Tréninky parkourových prvků na kroužku PrimaHory.czKroužky a akce s Parkourem

Pokud vás filozofie překonávání překážek a práce na sobě zaujala, přihlašte své děti na kroužek, nebo víkendové výjezdy, kde se tomuto krásnému sportu a filozofii věnujeme a trénujeme spolu s dalšími aktivitami.Tréninky parkourových prvků na akcích PrimaHory.cz

Základní pojmy

Mnoho parkourových technik a skoků má původ v jiných sportech, kde mají i své vžité názvy. U některých se však během let ustálila vlastní parkourová terminologie. Vysvětlení několika nejpoužívajějších zde:

Skoky a odrazy

Dopady

Přeskoky

Přemety

Salta