Bajkování a Geocaching

Odpolední pohodové výjezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí Tábora, které nabízí úžasné množství přírodních, historických i tajuplných míst. Lesy, skály, jeskyně, hrady, zříceniny, rybníky, zákoutí řeky Lužnice a různá tajemná místa opředená záhadami. Celá oblast je protkána lesními cestami a cyklostezkami a ukrývá i mnoho schránek s poklady v rámci moderní celosvětové hry v hledání pokladů – Geocaching.Jezdíme převážně v terénu, lesní a polní cesty, kolem řeky, prostě v super přírodě. Rádi však objevujeme i tajemná zákoutí města. Hledáme ukryté poklady, luštíme šifry a hádanky, poznáváme zajímavá místa, učíme se s GPS. Vedeme děti k radosti z pohybu a sportování, učíme je efektivně komunikovat, dohodnout se s ostatními, pomáhat si a umět organizovat svůj volný čas.


Rozvíjíme prostorovou koordinaci, rovnováhu, fyzickou kondici, vytrvalost, odvahu, orientaci v terénu, logické myšlení, odpovědnost, sebevědomí a intuici.


Pomáháme harmonizovat emoční a mentální programy, negativní formy mysli, ukotvovat prožitky radosti ze života a uvědomování si sebe sama v "tady a teď".
Trial, downhill, dirt, street, cross

Učíme se základní rovnovážné prvky pro správné vedení kola na různých typech cest a v různých situacích. Děti si prakticky osvojují dovednosti při překonávání terénních i umělých překážek, stejně jako zkušenosti při sjíždění či vyjíždění lehčích i těžších terénních úseků.


V případě zájmu učíme i základní trialové prvky a triky (stání na místě, couvání, skoky, otočky, apod.), kde rozvíjíme především soulad těla a mysli, schopnost koncentrace, vytrvalosti a pozitivní práce s chybou.Fyzické předpoklady

Nájezd bývá cca 10-30 km za odpoledne (dle výkonnosti aktuální skupiny) s většinovým podílem lesních a polních cest. Krajina bývá kopcovitá a je proto vhodné, aby dítě mělo základní návyky a kondici pro běžnou rekreační jízdu do kopce i z kopce na zpevněných i nezpevněných cestách.Potřebné vybavení

Především dobře seřízené horské kolo vhodné váhy a velikosti. Pokud je možnost, raději horské kolo s nižší hmotností. Nepříliš vhodná jsou například těžká celoodpružená kola se železným rámem, s nimiž se dítě pak do kopců vyloženě trápí. Případné poruchy většinou dokážeme opravit přímo v terénu, avšak mnohem lepším prožitkem je radost z vydařeného výletu, než zbytečné trápení se záležitostmi, které lze eliminovat předem.


Kdy a kde

Doplňková volitelná činnost pro děti z PC kroužku a Sportovního kroužku. Ostatní dle domluvy. Jezdíme pouze za vhodného počasí. Pro bližší informace ke každému termínu si napište o aktuální info (email, sms, Facebook).