Příprava na zkoušky ECDL (řidičák na počítač)

Ovládat digitální technologie je dnes stejně tak důležité jako umět řídit auto. Dokladem Vaší způsobilosti řídit auto je řidičák. Dokladem Vaší způsobilosti efektivně využívat informační technologie je certifikát ECDL, neboli "řidičák na počítač"(European Computer Driving Licence).


Co je to ECDL

ECDL je mezinárodní koncept počítačové a digitální gramotnosti. Definuje znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní využívání digitálních technologií v různých oborech. Svým rozsahem koncept ECDL pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se informační a komunikační technologie v pracovním i osobním životě běžně využívají.


Ověřování, zda je uchazeč schopen efektivně využívat informační technologie, probíhá pomocí standardizovaných praktických testů. Výstupem je mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, hovorově označovaný "řidičák na počítač".


Jednotlivcům ECDL umožňuje:

  • úředně doložit úroveň schopností práce s PC
  • zefektivnit využívání digitálních technologií
  • získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání
  • širší možnosti pracovního uplatnění v ČR i v zahraničí

Zaměstnavatelům ECDL umožňuje:

  • objektivní posouzení kvalifikace zaměstnanců
  • zhodnocení investic do výpočetní techniky
  • zefektivnění práce a snížení podpůrných nákladů
  • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu

M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů

Zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky v prostředí Microsoft Windows.

M3 - Zpracování textu

Zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky v prostředí Microsoft Word.

M4 - Práce s tabulkami

Zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Mírně obtížný a zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost. Zkoušky v prostředí Microsoft Excel.

M5 - Použití databází

Zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky v prostředí Microsoft Access.

M6 - Prezentace

Zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky v prostředí Microsoft PowerPoint.

M7 - Základy práce s internetem a komunikace

Zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky v prostředí Microsoft Outlook a Internet Explorer, případně i Mozila Firefox.

M9 - Úpravy digitálních obrázků

Zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky v prostředí Adobe Photoshopu nebo Gimpu.

M10 - Tvorba webových stránek

Zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky v prostředí KompoZer nebo PSPad.

M12 - Bezpečné používání informačních technologií

Věnuje se základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky v prostředí Windows, běžného antivirového programu a běžného webového prohlížeče.

M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu

Zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost.

DF1 - Digitální fotografie - Správa a archivace

Zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost.

DF2 - Digitální fotografie - Úpravy a vylepšování

Zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul programu Digitální fotografie s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost.

DF3 - Digitální fotografie - Sdílení a prezentace

Zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost.